Rozliczenie transportowe

Rozliczanie firm transportowych i księgowość w zakresie transportu


  • profesjonalna ewidencja czasu pracy kierowców,
  • rozliczanie czasu pracy kierowców ( czas jazdy , odpoczynków, innej pracy, gotowości, nadgodziny, pora nocna, praca w niedziele i dni świąteczne)
  • pobieranie i archiwizacja danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
  • bezpłatny dojazd do klienta
  • bezpłatne pobieranie danych z kart kierowców i tachografów naszych klientów
  • audyty przed kontrolami organów państwowych w celu zmniejszenia ryzyka nałożenia kary za niedopełnienie obowiązków.

Cennik:

  • Dojazd do klienta (na terenie Krakowa) GRATIS
  • odczyt danych z tachografu lub karty kierowcy 50 zł
  • wyrobienie dokumentów: ewidencja czasu pracy kierowcy, rozliczenie delegacji 50 zł
  • raport wykroczeń (jako dodatek do ewidencji czasu pracy kierowcy oraz rozliczonej delegacji) 20 zł

Promocja


Kompleksowa usługa:

Dojazd do klienta, odczyt wymaganych danych, ewidencja czasu pracy kierowców, rozliczenie delegacji: 90 zł

Możliwość negocjacji ceny dla większej ilości klientów lub pojazdów stacjonujących na jedej bazie wypadowej, parkingu itp.

Telefon: 503-944-664