Program szkolenia


Kurs podstawowy na kat B
W trybie normalnym obejmuje:

  • 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych (godzina lekcyjna=45min)
  • 30 godzin zajęć praktycznych

Część teoretyczna:
Wykłady trwają przez okres 2 tygodni od Pn do Czw od godz. 18:00 do 20:45.

Podczas części teoretycznej kursant bierze udział w wykładzie, następnie rozwiązywane są testy z danej jednostki tematycznej jak również odtwarzany jest film video odnoszący się do danego tematu wykładów.

Pierwsza pomoc odbywa się w pierwszy tydzień wykładów. Zawiera: wykład, badania lekarskie oraz ćwiczenia.

Materiały szkoleniowe : podręcznik + kod dostępu do bazy pytań egzaminacyjnych.


Kurs podstawowy na kat. B

W trybie przyśpieszonym eksternistycznym obejmuje:

  • 15 godzin teoretycznych
  • 30 godzin praktycznych

Wykłady trwają przez okres 1 tygodnia od godz 18:00 do 20:30

Uczestnictwo w wykładach zależy od kursanta
(nasz ośrodek gwarantuje 15 godzin zajęć ).

Pierwsza pomoc odbywa się we wtorki. Zawiera wykład, badania lekarskie oraz ćwiczenia.

Do rozpoczęcia kursu niezbędny jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) wyrabiany we własnym zakresie.

Materiały szkoleniowe gratis.

  • W kursie na kat. B w trybie przyspieszonym kursant ma możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny państwowy. Po zdaniu tego egzaminu i okazaniu zaświadczenia z MORD odbywa się część praktyczna.
  • Do egzaminu teoretycznego i praktycznego można przystąpić również po odbyciu części teoretycznej i praktycznej w naszym ośrodku.
  • Kursanci, którzy należą do Urzędu Miasta Krakowa mogą zwrócić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców “Orzeł” o pomoc w wyrobieniu numeru PKK.