Cennik

Sprawdź ceny kursów na prawo jazdy w Krakowie!


Kategoria A

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania motocyklem, oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.

Wymagania do zapisu na kurs:

 • Wymagany wiek wynosi 24 lata lub 20 lat dla osób posiadających od 2 lat kat. A2 lub 21 lat do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW.
 • zdjęcie- 1 szt.
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • profil kandydata na kierowcę (PKK)

Cena kursu- 1500 zł

W cenie:

 • 30 godzin teoretycznych: 30x45min.
 • 20 godzin praktycznych: 20x 60 min.

Kategoria A1

Cena – 1400 zł (od 16 lat)

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania motocyklami o pojemności do 125 cm, mocy do 15 kW/11 i stosunku mocy do masy własnej nie większej niż 0,1 oraz do motocykli trzykołowych o mocy do 20 KM/15kW. Automatycznie uprawnia do poruszania się pojazdami określonymi dla kategorii AM.

 

W cenie:

 • 30 godzin teoretycznych: 30 x45 min.
 • 20 godzin praktycznych:  20 x 60 min.

Kategoria A2

Cena1500 zł (od 18 lat)

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trókołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wymagania do zapisu na kurs:

 • Wymagany wiek wynosi 18 lat.
 • Oświadczenie od rodziców ( w przypadku osób niepełnoletnich)
 • zdjęcie- 1 szt.
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • profil kandydata na kierowcę (PKK)

W cenie:

 • 30 godz. teoretycznych : 30 x45 min.
 • -20 godz. praktycznych : 20 x 60 minut

Kategoria AM

Kurs kat. AM (od 14 lat)

CENA 750 zł

W cenie:

 • 10 godzin zajęć praktycznych
 • 30 godzin zajęć teoretycznych

Kategoria B

Wymagania do zapisu na kurs:

 • ukończone 18 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce wcześniej)
 • Oświadczenie od rodziców ( w przypadku osób niepełnoletnich)
 • zdjęcie- 1 szt.
 • pozytywne orzeczenie lekarskie( Możliwość zrobienia  badań lekarskich w siedzibach naszych ośrodków- Cena ustalona w ustawie 200zł.)
 • profil kandydata na kierowcę (PKK)

Kurs standardowy kat. B

 CENA 1600 zł  / 1550 zł(uczniowie, studenci)

Od dnia 01.10.18. cena ulega zmianie: 1650 zł/1600 zł (uczniowie,studenci)

W cenie:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych ( 30 x 45 minut)
 • 30 godzin zajęć praktycznych  ( 30 x 60 minut)
 • Egzamin wewnętrzny teoretyczny(pierwsze podejście)
 • Egzamin wewnętrzny praktyczny (31 godzina jazd )
 • Materiały szkoleniowe

Pakiet „Orzeł”

CENA 2400 zł

W cenie:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych ( 30 x 45 minut)
 • 50 godzin zajęć praktycznych  ( 50 x 60 minut)+1 godzina egzaminu wewnętrznego.
 • Egzamin wewnętrzny teoretyczny(pierwsze podejście)
 • Egzamin wewnętrzny praktyczny(pierwsze podejście)
 • Materiały szkoleniowe
 • Profil kursanta

Kurs w języku angielskim

CENA 1999 zł

W cenie:

 • 30 godzin zajęć praktycznych ( 30 x 60 minut)+1 godzina egzaminu wewnętrznego
 • Egzamin wewnętrzny teoretyczny(pierwsze podejście)
 • Egzamin wewnętrzny praktyczny(pierwsze podejście)

 

Jazdy dodatkowe:

 • Godzina 60 zł
 • Dla kursantów robiących kurs w naszym ośrodku 55 zł
 • Pakiet 10 godzin 550 zł
 • Pakiet 10 godzin dla kursantów z naszego ośrodka 500 zł

PKK:

 • Wyrobienie profilu 50zł

Egzaminy wewnętrzne:

 • Egzamin wewnętrzny praktyczny (45min) 50zł
 • Egzamin wewnętrzny teoretyczny 20zł

Materiały szkoleniowe:

 • Podręcznik+dostęp do testów egzaminacyjnych 25zł

Kategoria C

Kurs kat.C -2150 zł DAF 2018 (tak jak na egzaminie)

Wymagania do zapisu na kurs:

 • ukończone 21 lat (można rozpocząć 3 m-ce wcześniej) lub ukończone  18 lat, jeżeli ukończyłeś już kwalifikację wstepną
 • zdjęcie 1 szt.
 • kserokopia prawa jazdy
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • pozytywne orzeczenie psychologiczne
 • profil kandydata na kierowcę (PKK)

 

Kategoria C uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, za wyjątkiem autobusu. Dodatkowo uprawania do poruszania się ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie prawa jazdy kat. B                                                                                                                      

 W cenie kursu:

 • 20 godz. teorii: 20 x 45 min.
 •  30 godz. praktyki: 30 x 60 min.

Dokumenty do PKK:

 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
 • kserokopia prawa jazdy
 • wniosek
 • zdjęcie 3,5 x 4,5 cm

Kategoria C+E

Cena- 2300 zł

W cenie:

25 Godzin zajęć praktycznych

 

Wymagania do zapisu na kurs:

 • -posiadanie prawa jazdy kat.C
 • -ukończone 21 lat lub 18 lat i kwalifikację wstępną 
 • -zdjęcie 1 szt.
 • -kserokopia prawa jazdy
 • -pozytywne orzeczenie lekarskie
 • -pozytywne orzeczenie psychologiczne
 • profil kandydata na kierowcę (PKK)
 • Jazdy dodatkowe : 1godz (60min) 100zł

Kategoria B+E

CENA 1200 zł – BMW X3 i przyczepa Niewiadów 2017

Wymagania do zapisu na kurs:

 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • zdjęcie- 1 szt.
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • profil kandydata na kierowcę (PKK)

W cenie:

– 15 godzin praktycznych (15×60 min )

Jazdy dodatkowe:

 • 1 godzina (60 min) – 80 zł

Szkolenia dla kierowców zawodowych

UWAGA:  Od teraz możliwość wykonania badań lekarskich oraz psychologicznych w Naszym ośrodku. 

Kwalifikacja wstępna na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

-3450zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

-2450zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

-990zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

-450zł

Szkolenia okresowe  C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

350zł

Więcej informacji na temat kursów w zakładce „Szkolenia zawodowe”.

Opłat dokonywać można gotówką lub przelewem na konto:
Firma Orzeł
ul. Młyńska Boczna 11, 31-470 Kraków
80 1020 2892 0000 5302 0657 1394